Nový kurz na os. automobil ,začína už ...............? o ...... hod.
              ,, Vďaka,za každého úspešného žiaka"Autoškola Ambrozy končí s výcvikom k 30.11.2016,čakáme na zaregistrovanie novej autoškoly pod názvom,, Autoškola Šleboda" (JŠ oxo,s.r.o.)Výuka teórie prebieha 1 krát týždenne o 15:00 s dĺžkou trvania 3 vyučovacie hodiny. Učebňa, v ktorej výuka prebieha sa nachádza v ........... v Poprade na............ vybavená predpísanými učebnými pomôckami a videotechnikou. Jazdy plánujeme tak, aby plne vyhovovali Vaším možnostiam.

 

Tešíme sa na Vás